báo chí nước ngoài có yêu cầu tác nghiệp tại Đồng Tâm

Đường vào xã Đồng Tâm sáng 9.1

https://thanhnien.vn/thoi-su/se-xem-xet-neu-bao-chi-nuoc-ngoai-co-yeu-cau-tac-nghiep-tai-dong-tam-1170025.html