Làm gì để tàu (hải dương) trung quốc không quay lại?

https://tuoitre.vn/phu-quoc-lam-gi-de-khong-lai-bi-ngap-nang-20190811081818801.htm