Cách của chung cuốc thật là đơn giản, nhét tiny chip vào bo mạchHãng tin Mỹ cho rằng thiết bị do Amazon Web Services, Apple, và gần 30 doanh nghiệp Mỹ khác có thể đã bị phía Trung Quốc giám sát thông qua vi mạch nhỏ cỡ hạt gạo (microchip) được chèn vào quá trình sản xuất phần cứng.

https://thanhnien.vn/cong-nghe/cuu-co-van-thuong-vien-my-manh-loi-chip-gian-diep-trung-quoc-qua-don-gian-1010708.html