Mình tên Đại, sdt 0939509690, quận Thủ Đức
email: k4r0tv0d0j@gmail.com (mail từ thời trẩu )
Hiện tại mình đang làm luận văn tốt nghiệp về thị giác máy tính (optical flow) cho drone tự canh giữa bay trong hành lang. Thuật toán điều khiển mình đã hoàn thành như còn khá nhiễu do thiếu bộ lọc EKF, mình không thuộc lĩnh vực IT nên khá mù mờ từ đầu đề tài đến nay.
Hi vọng có bạn nào hứng thú liên hệ mình sẽ giải thích rõ thêm, khuyến khích gặp trực tiếp để mô tả chính xác hơn.