Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: VTC Collection - Uploaded by Xcross87

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Red face VTC Collection - Uploaded by Xcross87

  Đây là bộ VTC mà mình có và cố gắng update liên tục.
  Share cho các bạn cùng xài ^^


  File size : 20 MB / file
  Password:
  Code:
   Xcross87
  1. VTC - CompTIA Network+ Certification (2005 Objectives)
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70549124/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70552287/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70555597/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/70559248/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/70562595/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/70566155/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/70570039/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/70573368/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/70576494/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/70579522/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/70582249/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/70585144/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/70587474/VTC_-_CompTIA_Network__Certification__2005_Objectives_.part13.rar
  2. VTC - Design Patterns
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70590331/VTC_-_Design_Patterns.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70592991/VTC_-_Design_Patterns.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70595836/VTC_-_Design_Patterns.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/70598958/VTC_-_Design_Patterns.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/70601683/VTC_-_Design_Patterns.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/70604214/VTC_-_Design_Patterns.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/70606352/VTC_-_Design_Patterns.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/70608428/VTC_-_Design_Patterns.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/70610541/VTC_-_Design_Patterns.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/70612282/VTC_-_Design_Patterns.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/70612837/VTC_-_Design_Patterns.part11.rar
  3. VTC - Introduction to the Microsoft .NET Framework
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70614764/VTC_-_Introduction_to_the_Microsoft_.NET_Framework.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/70616873/VTC_-_Introduction_to_the_Microsoft_.NET_Framework.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/70618916/VTC_-_Introduction_to_the_Microsoft_.NET_Framework.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/70620432/VTC_-_Introduction_to_the_Microsoft_.NET_Framework.part4.rar
  4. VTC - J2EE (Java 2 Enterprise Edition)
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70622459/VTC_-_J2EE__Java_2_Enterprise_Edition_.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/70623530/VTC_-_J2EE__Java_2_Enterprise_Edition_.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/70624404/VTC_-_J2EE__Java_2_Enterprise_Edition_.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/70625390/VTC_-_J2EE__Java_2_Enterprise_Edition_.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/70625786/VTC_-_J2EE__Java_2_Enterprise_Edition_.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/70626663/VTC_-_J2EE__Java_2_Enterprise_Edition_.part6.rar
  5. VTC - Javascript Fundamentals
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70627648/VTC_-_Javascript_Fundamentals.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70628342/VTC_-_Javascript_Fundamentals.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70628377/VTC_-_Javascript_Fundamentals.part03.rar
  6. VTC - Microsoft ASP.NET
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70629536/VTC_-_Microsoft_ASP.NET.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/70630370/VTC_-_Microsoft_ASP.NET.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/70630814/VTC_-_Microsoft_ASP.NET.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/70631531/VTC_-_Microsoft_ASP.NET.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/70632144/VTC_-_Microsoft_ASP.NET.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/70632178/VTC_-_Microsoft_ASP.NET.part6.rar
  7. VTC - Microsoft SQL Server 2005 Administration
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70633087/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70633775/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70634210/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/70634675/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/70635240/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/70636398/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/70636898/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/70637434/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/70637827/VTC_-_Microsoft_SQL_Server_2005_Administration.part09.rar
  8. VTC - Microsoft Visual Basic for Excel
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70638220/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70638593/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70639387/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/70639909/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/70641017/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/70641897/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/70642617/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/70644091/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/70645104/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/70645769/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/70646610/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/70647139/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/70647953/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/70648598/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/70650252/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/70651021/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/70651050/VTC_-_Microsoft_Visual_Basic_for_Excel.part17.rar
  9. VTC - MySQL
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70651597/VTC_-_MySQL.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/70652426/VTC_-_MySQL.part2.rar
  10. VTC - TCP-IP for Windows
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70652897/VTC_-_TCP-IP_for_Windows.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/70653099/VTC_-_TCP-IP_for_Windows.part2.rar
  11. VTC - Real World PHP Programming The Basics
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70653974/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70654507/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70655103/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/70655551/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/70656074/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/70656596/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/70657313/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/70657960/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/70658721/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/70659235/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/70659676/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/70660214/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/70660960/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/70661639/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/70662186/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/70662822/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/70663291/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/70663482/VTC_-_Real_World_PHP_Programming_The_Basics.part18.rar
  12. VTC - Microsoft Visual C# .NET
  Code:
  http://rapidshare.com/files/70663917/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/70664344/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/70664709/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/70665128/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/70665544/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/70665990/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/70666702/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/70667697/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/70668128/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/70668565/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/70669134/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/70669935/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/70670729/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/70671212/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/70671917/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/70672296/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/70672653/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/70673000/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/70673574/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/70674313/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/70674768/VTC_-_Microsoft_Visual_C__.NET.part21.rar
  Chú ý :
  * Nếu bạn nào có cái khác của VTC thì chia sẻ với mình nhé !
  * Nếu bạn nào muốn có direct link thì cho pete cái host để pete upload lên cho.

  Thư giãn với đống này nhé ^^!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Xcross87 : 19-11-2007 lúc 10:51 AM.
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Wallpaper Collection - Cát
  Gửi bởi hanghieumilan trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2011, 11:28 PM
 2. Happy birthday to Xcross87
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 19-11-2010, 01:42 AM
 3. Cisco Collection - Uploaded by Xcross87
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-11-2007, 10:35 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn