Ai có source code của bài BCNN của dãy số nguyên không ạ, cho em xin với ạ.
Em cảm ơn, em chỉ biết làm BCNN của 2 số thôi, còn dãy số làm hoài k cỏ ra