Công ty TNHH may mặc Bowker Việt Nam cần tuyển:
Tuyển dụng việc làm dệt may
+ 200 công nhân may ( không tay nghề được đào tạo)
+ 3 QA phòng mẫu. (Kinh nghiệm)
+ 5 kỹ thuật (kinh nghiệm)
+ 10 Qc endline, inline (được đào tạo)
+ 2 nhan viên IE (có kinh nghiệm)
+ 01 tổ phó chuyền may (Có kinh nghiệm)
+ 10 công nhân đóng gói (được đào tạo)
+ 10 nhân viên may mẫu ( có kinh nghiệm)
Địa chỉ nhận hồ sơ :
K1.2.3.4.5 KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
ĐT: 02743768233-231
Email: hr.ngoc@bowkergarment.com.vn
Xem chi tiết tại trung tâm tuyển dụng việc làm của chúng tôi