VTECASIA Liên tục tuyển dụng.
Tuyển dụng việc làm xây dựng
Khu vực Miền Bắc:
1. Nhân viên phòng Dự án: 03 người .
YC: TN Đại Học chuyên ngành Điện CN, Điều Hoà Không Khí. 2 năm kinh nghiệm trở lên.
2. Nhân viên kỹ thuật kiêm chỉ huy công trường: 05 người.
YC: TN Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành điện CN, cơ khí, điều hoà thông gió. 2 năm kinh nghiệm trở lên.
3. Công nhân Điện nước : 30 người.
4. Công nhân Cơ khí: 20 người.
5. Công nhân hàn : 15 người
Xem chi tiết tại trung tâm tuyển dụng việc làm của chúng tôi

Khu Vực Miền Trung: Làm việc Tại Quảng Nam:
1. Nhân viên kỹ thuật kiem chỉ huy công trường: 02 người
YC: TN CĐ, ĐH chuyên ngành Điện CN: 1 năm kinh nghiệm trở lên.
2.Công nhân điện nước: 15 người .
3. Công nhân cơ khí: 20 người
4. Công nhân hàn : 10 người.
Các ứng viên khi trúng tuyển sẽ được hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, chính sách đãi ngộ tốt.

Mọi chi tiết vui luòng liên hệ : Công ty cp kỹ thuật xây lắp công nghiệp Việt Nam.
ĐT: 094875000/ 0914890358/02439945903