Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và trong việc học lập trình php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên. Nên trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm thế nào là biến và hằng số.

1. Chương trình “Hello world”

Khi bạn học một ngôn ngữ bất kì thì chương trình in ra màn hình chữ “Hello World!” luôn là bài tập đầu tiên mà bạn phải làm. Để xuất một chuỗi ra màn hình bạn dùng cú pháp lệnh sau:

https://lh4.googleusercontent.com/PZ5NzaTVRxbnly2aQeRu3ma8CulHrNQJWRQpzoQyv7mqSUSOxz SLKINjaL5MIFDiGYNgv6GIdb4MQM1hxDDZOcALY5o53BZQkahS fAEKS1NJElTAP5wKCUlGKv321uL65389bP3X

Ví dụ: Xuất ra dòng chữ “Chào mừng bạn đến với VinaEnter.edu.vn”

Bước 1: Bạn mở Server Vertrigo lên, nếu bạn chưa biết nó là gì thì đọc bài này “Hướng dẫn cài đặt Vertrigo Server ”.

Bước 2: Bạn tạo file hello.php nằm trong thư mục www của Server.

Bước 3: Theo quy tắc ở trên ta sẽ làm như sau:

https://lh3.googleusercontent.com/DVyX0AjqyWH24dts0UQYF-WMxTVAYTm4YpykdqdPelBR5NKkk0dz6E6gOub_kYKLeqJCjWIR LMo6gaAJb_Xa9ShJghECDW2MP2FI8uUtNEUoKKw-MdqUWaifEpKt69ddz1vZTXG8

Hoặc :

https://lh4.googleusercontent.com/VS3BC5TWjVlfbjnrKciLex_PfCgzBf6RjCf7e8EFTISV0hkxVG FQMiIIYIxCWMmJQoPPT0FObINMgOdQy041IekYK_nhSwlkvVH4-j-jeO1ppuDSm0pm3ULORpoVG9bjO-iQa8f5


Bước 4: Mở trình duyệt gõ vào đường dẫn localhost/hello.php. Nếu bạn làm đúng thì kết quả nó sẽ xuất ra là “Chào mừng bạn đến với VinaEnter.edu.vn”.Sự khác biệt ở 2 đoạn mã này là đoạn thứ nhất mình khai báo biến và dùng dấu nháy đơn để bao quanh chuỗi, còn đoạn thứ 2 mình dùng dấu nháy kép, cả 2 đều có kết quả tương đương nhau nhưng luận về tốc độ thì dấu nháy đơn sẽ chạy nhanh hơn dấu nháy kép vì với dấu nháy kép trình biên dịch sẽ mất thêm một bước kiểm tra chuỗi bên trong có biến nào không.

2. Ghi chú

Trong dòng lệnh code php đôi khi ta muốn thêm những lời giải thích ý nghĩa của dòng lệnh đó để sau này nhìn vào dễ hiểu hơn. Nhưng với trình biên dịch thì nó sẽ chạy tất cả các đoạn code nằm bên trong thẻ mở <?php và thẻ đóng ?>, nếu chúng ta gõ lung tung thì trình biên dịch sẽ báo sai vì không đúng với cú pháp PHP. Vì thế trước khi tìm hiểu biến và hằng số trong php chúng ta tìm hiểu cú pháp ghi chú trước.

PHP hỗ trợ cho chúng ta hai cách để ghi chú đó là:

Ghi chú cho 1 dòng: // noi dung can ghi chu

Ghi chú cho nhiều dòng: /*noi dung can ghi chu*/

https://lh3.googleusercontent.com/QCTb1beLMu5Wsr6HCWUx8iwXHRMxA8YZQo86KCYddbHEUxgX3K cF6vuiFRLcuZEsx1dxi7CQ7FerYZiQOn3jx1RVmWWkP6muQ1bw 2ksOVbv3S_GPRCGvyijfKFgw08NUN1W1KBZI


3. Khai báo biến số trong PHP

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị và nó có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.PHP là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: $sinhvien khác $SinhVien

Gán giá trị cho biến
Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán =.

https://lh5.googleusercontent.com/1vl-7JptIHVc0eTPN6hJCpqvgMxGCLJeiMKAOhpnhSR_y0sOCdp_oJ kVrJsKaBujOp1kK_ax9dTKteKdugsKzQT9yFocJ7q25KhoQH5O-f3T5uiL5cL9JdDkXSHVHRzBRYy2zIM4

4. Hiển thị giá trị của biến ra màn hình

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

Ví dụ:

https://lh5.googleusercontent.com/M2-fwhERdw-IsX5lXiq5MP6Cwmi_clcH9Eon3CV8VgpA_L0lrzKHzmVlHcvgD 2sCmd_dOIOTnbuPNE1GR1CZxZgQko2JV4rhqc9wx6T2MXMCkxu u3gW9bL7Cafs5OlKfUnTTQhoH

5. Khai báo hằng

Hằng cũng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

define: hàm tạo biến hằng

ten_hang: là tên biến hằng

gia_tri: giá trị của hằng

Trong bài này tôi hy vọng các bạn hiểu được cách khai báo và sử dụng biến và hằng số trong ngôn ngữ php, đây là nền tảng để các bạn có thể theo dõi các bài tiếp theo nên tôi mong các bạn nắm vững trước khi next qua bài mới nhé.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu trong php. Các bạn nhớ đón xem nhé !

Links tham khảo : khóa học lập trình php tại Đà Nẵng