Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Help me để chạy lệnh Switch - Case (D:)> (D:)> (D:)>

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  2

  Mặc định Help me để chạy lệnh Switch - Case (D:)> (D:)> (D:)>

  Các bác giúp em với, chả là em đang làm bài code về sử dụng các thuật toán sắp xếp mảng bằng C. Mà đến lúc dùng switch - case thì nó out luôn :((((  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>

  int insertsort (int a[], int n);
  int selectsort (int a[], int n);
  int main()
  {
  int a[100], n, i;
  do{
  printf("Nhap n: ");
  scanf("%d", &n);
  }
  while(n<=1);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf("\na[%d]= ", i);
  scanf ("%d", &a[i]);
  }
  //
  printf("\nMang vua nhap la: ");
  for (i=0;i<n;i++)
  printf("%d ", a[i]);
  //
  printf("\n Chon kieu sap xep");
  printf("\n 1] Sap xep chen truc tiep");
  printf("\n 2] Sap xep chon");
  switch(a[i])
  {
  case 1:
  {
  printf("\nMang sau khi sap xep: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("%d ", a[i]);
  }
  insertsort(a,n);
  }
  break;
  case 2:
  {
  printf("\nMang sau khi sap xep: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("%d ", a[i]);
  }
  selectsort(a,n);
  }
  break;
  }
  /*insertsort(a,n);
  printf("\nMang sau khi sap xep: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("%d ", a[i]);
  }
  */
  }
  int insertsort(int a[], int n)
  {
  int i, k, y;
  for(k=1;k<n;k++)
  {
  y=a[k];
  for(i=k-1;i>=0&&y<a[i];i--)
  a[i+1]=a[i];
  a[i+1]=y;
  }
  }
  int selectsort(int a[], int n)
  {
  int i, j, z, k;
  for(i=n-1;i>0;i--)
  {
  k=a[0];
  z=0;
  for(j=1;j<=i;j++)
  if(a[j]>k)
  {
  k=a[j];
  z=j;
  }
  a[z]=a[i];
  a[i]=k;
  }
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  Sáng tạo chi sớm ?
  - Chọn chứa vào đâu,
  - Xuất kết quả trước khi thực hiện (dòng 14 / 24) sắp xếp à !

  C Code:
  1. ...
  2. printf("\n Chon kieu sap xep");
  3. printf("\n 1] Sap xep chen truc tiep");
  4. printf("\n 2] Sap xep chon");
  5.  
  6. switch(a[i]){
  7. case 1:
  8. {
  9. printf("\nMang sau khi sap xep: ");
  10. for(i=0;i<n;i++)
  11. {
  12. printf("%d ", a[i]);
  13. }
  14. insertsort(a,n);
  15. }
  16. break;
  17. case 2:
  18. {
  19. printf("\nMang sau khi sap xep: ");
  20. for(i=0;i<n;i++)
  21. {
  22. printf("%d ", a[i]);
  23. }
  24. selectsort(a,n);
  25. }
  26. break;
  27. }
  28. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  2

  bác chỉ rõ hơn cho e đc ko, e đặt cấu trúc case trong main mà bác

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  453

  Thêm "getchar();" vào cuối khối main
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn