Chưa tới mức thầy trò, mày có chối tao từng chỉ dạy mày không Hoangkhông trách mày đái bát, chỉ chê mày ích kỷ, có người khác cũng cần như mày, nỡ lòng mày xóa đi.