Xin chào mọi người!
mình học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật và đang làm bài tập lớn là: vẽ đồ thị ma trận trọng số trên dev c/c++. mình cần tạo ra một cái ứng dụng gần giống như trong link này " https://www.youtube.com/watch?v=fdUt_yisvJE&feature=youtu.be ". Để làm được như vậy thì mình cần học những gì? mong mọi người chỉ giáo 😁 . (nếu có link tài liệu thi càng tốt). Rất cám ơn các anh chị đã ghé qua!