Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Chèn phần tử vào cây nhị phân tìm kiếm trong lập trình C?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  14

  Mặc định Chèn phần tử vào cây nhị phân tìm kiếm trong lập trình C?

  Các bạn xem hộ mình đoạn code này với
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;

  int a[100];
  struct Node
  {
         
  int data;
         
  Node *left, *right;
         
  Nodeint dNode *lNode *){
               
  data d;
               
  left l;
               
  right r;
               }
  };

  class 
  BSTree
  {
        private:
                
  Node *root;
        public:
               
  BSTree(){ root NULL; }
               
  BSTreechar fileName[] )
               {
                       
  ifstream finfileNameios::in );
                       
  int i;
                       if( !
  fin )
                       {
                           
  cerr << "Cannot open file to read" << endl;
                           exit( 
  );
                       }
                       while( 
  fin >> )
                       {
                              
  insertValue);
                       }
                       
  fin.close();
               }
               
               
  void printTree()
               {
                    
  levelOrderroota);
               }
               
               
  void levelOrderNode *vint a[], int i )
               {
                    if( 
  == NULL )
                       return;
                    else
                    {
                        
  a[i] = v->data;
                        
  cout << a[i] << "  ";
                        
  levelOrderv->lefta);
                        
  levelOrderv->righta);
                    }
               }
               
               
  void insertValueint value )
               {
                    
  addNoderootvalue );
               }
               
               
  void addNodeNode *vint value )
               {
                    
  Node *newNode = new NodevalueNULLNULL );
                    if( 
  == NULL )
                       
  newNode;
                    else
                    {
                        if( 
  v->data == value )
                           return;
                        else if( 
  v->data value && v->right == NULL )
                           
  v->right newNode;
                        else if( 
  v->data value && v->left == NULL )
                           
  v->left newNode;
                        else if( 
  v->data value )
                           
  addNodev->rightvalue );
                        else
                           
  addNodev->leftvalue );
                    }
               }
  };

  int mainvoid )
  {
      
  BSTree *tree = new BSTree"myfile.txt" );
      
  tree->printTree();

      
  system"pause" );
      return 
  0;

  Đây là đoạn code để chèn phần tử vào cây nhị phân và duyệt cây theo mức.
  Mình tìm mãi vẫn không thấy sai ở đâu? Mong các bạn giúp đỡ!!!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  26

  bạn xem có giúp dc gì cho bạn ko nhé.
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  struct Node
  {
  	int key;
  	Node *left;
  	Node *right;
  };
  Node *T;
  void Khoitao()// Khoi tao ban dau la ko co nut mo het
  {T==NULL;}
  void Chen(int x,Node*&T)// chen cac nut vao
  {
  	if(T==NULL)// Null tao vung nho ben phai ben trai chi toi Null( chi co 1 nut)
  	{T=new Node;T->key=x;
  	T->right=T->left=NULL;}
  	else // con khong xet tiep
  		if(T->key > x) Chen(x,T->right);//neu T co noi dung >x chen x vao ben phai
  		else
  			if(T->key < x) Chen(x,T->left);//neu T co noi dung <x chen x vao ben trai
  			else
  			printf("Da ton tai x \n");// T co noi dung =x
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Vô gia cư
  Bài viết
  147

  Trong hàm tạo
  PHP Code:
  BSTreechar fileName[] ) 
  đã khởi tạo cho rút đâu bạn.
  Trong addNode() nhớ dùng tham chiếu nha bạn!

Các đề tài tương tự

 1. [Help]Lỗi kì lạ - Xóa một phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm.
  Gửi bởi A a trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-05-2012, 09:51 AM
 2. Cấu trúc dữ liệu Đếm số phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm, không Đệ Quy!
  Gửi bởi tuvan1011 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-12-2011, 08:33 AM
 3. Lỗi trong thuật toán tìm kiếm vị trí của 1 phần tử
  Gửi bởi thangsoncp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 04-09-2011, 11:52 AM
 4. [BT]Xác định tầng của 1 phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm
  Gửi bởi ROMANCE trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 18-10-2009, 11:31 PM
 5. [Hỏi] Xóa phần tử x trong cây nhị phân tìm kiếm
  Gửi bởi manasuke trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-01-2009, 11:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn