THAM GIA KIẾM TIỀN UPLOAD SOURCE CODE NHẬN ĐỦ 100% / CODE KHI GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Danh mục upload source : http://www.canthopost.com/category-161-source-code/
Source code của bạn có được mọi người tìm thấy, chia sẻ và đặc biệt là mua không?
I. CÁC BƯỚC UPLOAD SOURCE CODE
Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trên www.CanThoPOST.com
Bước 2: Click chọn "Danh mục cần đăng" chọn "Đăng bài"
Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu (Xem cách nhập tối ưu cho từng trường ở bên dưới)

(*) Lưu ý: Giá và Xu phải thống nhất 1000đ = 1 Xu
6. Sản phẩm đăng như thế nào để được duyệt
- 6.1 Đối với danh mục Source code:
- Mô tả sản phẩm(*):
- Hướng dẫn cài đặt (*):
- Link dowload (*):
- Hình ảnh demo (Nếu có):
- Link demo (Nếu có):
- Số Xu bán (Nếu có): 1 Xu = 1,000đ


Đính kèm 60713


Bước 4: Click chọn "Đăng bài" để hoàn tất.
Chú ý:
Source code của bạn sẽ được BQT kiểm duyệt nếu thông tin hợp lệ sẽ được duyệt và hiển thị cho mọi người trong vòng 24h, nếu thông tin không hợp lệ bạn cần sửa lại.

. Link download source code
Bạn có thể sử dụng một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Mediafire, Fshare, Tenlua, Google drive... để lưu trữ source code của mình, và sử dụng link đó để chia sẻ cho mọi người.

Chú ý: Bạn nên tham khảo bài viết: [Điều cần biết] Tham gia kiếm tiền tại Canthopost.com tại các danh mục Source code

-(*) Cấp độ được đăng bán tương ứng số Xu được đăng
+ Thành viên (50 điểm) - Xu bán cao nhất: 200 Xu
+ Thành viên năng nổ (200 điểm) - Xu bán cao nhất: 500 Xu
+ Thành viên trung cấp (500 điểm) - Xu bán cao nhất: 1000 Xu
+ Thành viên sáng giá (1000 điểm) - Xu bán cao nhất: 2000 Xu
+ Thành viên già làng (3000 điểm) - Xu bán cao nhất: 3000 Xu