Có rất nhiều người mới tiếp cận với Java thường bị đau đầu với quá nhiều thứ để học nhưng lại không biết học lập trình Java bắt đầu từ đâu?
Tức nhiên, mới bắt đầu học thì gặp nhiều khó khăn như công cụ lập trình, kiến thức nền tảng, nguồn tài liệu…
Sớm nhận biết được điều đó, nên tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm giúp các bạn học tốt hơn với ngôn ngữ lập trình này.


Đầu tiên, bạn phải thành thạo cấu trúc ngữ pháp của Java như lập trình hướng đối tượng, thuật toán cơ bản...Bạn nên bắt đầu từ những bài toán nhỏ để quen dần với cú pháp chương trình Java như liệt kê số nguyên tố, tìm dãy Fibonaci, bài toán sắp xếp,...
Khi bạn đã vững tin với cú pháp thì bước tiếp đến bạn tìm hiểu đặc điểm của một chương trình Java như class, tính kế thừa, tính đóng gói, interface đóng vai trò gì, ...nó thuộc hướng đối tượng hay hướng cấu trúc.Tôi sẽ không đi chuyên sâu làm gì, bạn chỉ cần hiểu cơ bản thôi.
Sau khi đã hiểu vấn đề đó rồi thì tìm cho mình những thư viện java để hỗ trợ việc học tốt hơn.
Để phục vụ trực tiếp vào công việc, khi bạn đã thành thạo những vấn đề và thư viện trong Java, bạn có thể học tiếp những framework như swing, jsf, servlet+jsp, jdbc, struts, hibernate,… Khi học java bạn không cần cố gắng hiểu cặn kẽ những tư tưởng mà người ta đã cài đặt, hãy thực hành code và chạy, lúc đó bạn sẽ hiểu rõ và rành mạch nhất.

Trên cộng đồng mạng, có rất nhiều bài viết hay từ những người đang làm việc trực tiếp với Java, bạn nên tham gia thường xuyên vào những cộng đồng đó để cập nhật những vấn đề cũng như tham khảo các bài viết của họ từ đó bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm khi học Java hơn.
Với việc chia sẻ trên, chắc bạn cũng nắm rõ nên bắt đầu từ đâu rồi nhỉ. Nếu hiểu một cách tường minh hơn, mình khuyên bạn nên tham gia khóa học lập trình java căn bản - đào tạo chuyên sâu hơn về Java.
Tham khảo tại website: www.vinaenter.edu.vn