Chào mn.
Em muốn thuê code đồ án với yêu cầu:
- Xây dựng hệ thống trên nền web đếm mật độ phương tiện 3 loại: xe đạp, xe máy, xe oto trong khoảng thời gian t (t = 30s, 40s,... có bao nhiêu xe mỗi loại trong thời gian này) trong 1 video
- Kết quả lưu vào file csv.
- Video mình tự tải lên từ máy tính.
- Nhận diện phương tiện = Tensorflow.
Em đã nhận diện được phương tiện còn phần đếm riêng từng loại em không làm được.
Thứ 6 tuần này cần có demo về đếm mật độ.
Hệ thống có thể tới 20/04 này.
Mn có thể liên hệ với em qua mail: nt3197@gmail.com
Cảm ơn!