Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Quay lui đệ quy trong C++. kết quả bị sai.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định Quay lui đệ quy trong C++. kết quả bị sai.

  Yêu cầu tạo các số tự nhiên ghép bởi các số 1, 2, 3. Mình chuyển thuật toán quay lui đệ quy từ Pascal sang nhưng không hiểu sai chỗ nào mà khi chạy mỗi cấu hình nó in 3 lần. mong các bạn tìm lỗi giúp. mình cảm ơn.
  Code:
  #include <iostream>
  #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int a[10];
  int n=0;
  void xuat();
  void xuly(int i);
  int main()
  {
    n=3;
    xuly(0);
    return 0;
  }
  void xuat()
  {
    for (int i=0;i<n;i++)
      cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  void xuly(int i)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      a[i]=j;
      if (i==n) xuat();
      else xuly(i+1);
    }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,483

  Mã nguồn Pascal đâu ? Nó đúng không!

  Chưa nói đến công cụ dịch, phải biết dịch giữa các NNLT ở mức cơ bản - cơ sở, rồi mới bàn tiếp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  Mã nguồn Pascal đâu ? Nó đúng không!

  Chưa nói đến công cụ dịch, phải biết dịch giữa các NNLT ở mức cơ bản - cơ sở, rồi mới bàn tiếp
  Bài em làm bằng pascal đây bác.
  C++ em viết bằng codeblocks 17.2

  Code:
  Program Tao_So_Nguyen_Quay_Lui;
  var x: array[1..100] of Integer;
     n: Integer;
     {----------------}
     Procedure Xuat;
     var i: Integer;
     begin
       for i := 1 to n do
  	   Write(x[i]);
  	 Writeln;
     end;
     {---------------}
     Procedure quaylui(i: Integer);
     var j: Integer;
     begin
       for j :=1 to n do
     	 begin
     	    x[i] := j;
     	    if i = n then Xuat
     	    else quaylui(i + 1);
     	 end;
     end;
  {---------------}
  begin
     ReadLn(n);
     quaylui(1);
     readln;
  end.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,483

  Dịch không đúng.
  Cố đặt tên giống nhau, có chú thích cho từng hàm, từng khối lệnh, nhắc người dùng nhập cái gì, ...

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <bits/stdc++.h>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int a[10];
  6. int n=0;
  7.  
  8. void xuat();
  9. void xuly(int i);
  10.  
  11. int main(){
  12.     n=3;
  13.     xuly(0);
  14.     return 0;
  15. }
  16. void xuat(){
  17.     for (int i=0;i<n;i++)
  18.         cout<<a[i]<<" ";
  19.     cout<<endl;
  20. }
  21. void xuly(int i){
  22.     for(int j=1;j<=n;j++){
  23.         a[i]=j;
  24.         if (i==n) xuat();
  25.         else xuly(i+1);
  26.     }
  27. }

  Chương trình nguồn Pascal
  Pascal Code:
  1. program Project1;
  2. {$APPTYPE CONSOLE}
  3.  
  4. //uses SysUtils;
  5. //Program Tao_So_Nguyen_Quay_Lui;
  6. var  x: array[1..100] of Integer;
  7.      n: Integer;
  8. {----------------}
  9. Procedure Xuat;
  10. var i: Integer;
  11. begin
  12.   for i := 1 to n do
  13.     Write(x[i]);
  14.   Writeln;
  15. end;
  16. {---------------}
  17. Procedure quaylui(i: Integer);
  18. var  j: Integer;
  19. begin
  20.   for j :=1 to n do begin
  21.     x[i] := j;
  22.     if i = n then Xuat
  23.     else quaylui(i + 1);
  24.     end;
  25. end;
  26. {---------------}
  27. begin
  28.   Write('Nhap n: ');
  29.   ReadLn(n);
  30.   quaylui(1);
  31.   readln;
  32. end.

  Test pascal:

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Vâng. Cùng thật toán như thế nhưng em không thể tìm ra bài viết ở C++ sai chỗ nào. em mới chuyển qua nghiên cứu C++ nên còn hơi gà.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  414

  Mặc định Quay lui đệ quy trong C++. kết quả bị sai.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi leminhkhang Xem bài viết
  Vâng. Cùng thật toán như thế nhưng em không thể tìm ra bài viết ở C++ sai chỗ nào. em mới chuyển qua nghiên cứu C++ nên còn hơi gà.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. int a[10];
  5. int n=0;
  6.  
  7. void xuat();
  8. void xuly(int i);
  9.  
  10. int main(){
  11.     n=3;
  12.     xuly(0);
  13.     getchar();
  14.     return 0;
  15. }
  16. void xuat(){
  17.     for (int i=0;i<n;i++)
  18.         cout<<a[i]<<" ";
  19.     cout<<endl;
  20. }
  21. void xuly(int i){
  22.     for(int j=1;j<=n;j++){
  23.         a[i]=j;
  24.         if (i==n-1) xuat();//<-----------Thay đổi dòng này từ n sang n-1
  25.         else xuly(i+1);
  26.     }
  27. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Cảm ơn bác nhé.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,483

  Mảng - array
  - trong pascal
  Pascal Code:
  1. ...
  2. var
  3.   variablename: array [startindex..endindex] of type;
  4. begin
  5.   ...
  có cận dưới là startindex, cận trên là endindex

  - trong c/c++
  type arr[n];
  có cận dưới là 0, cận trên là n - 1

  Không bàn tới tối u, người ta có thể cho thừa, đứng canh - cầm canh, ...

  Đếm, học mãi vẫn nhầm, không giống với câu nói xưa : thật như đếm
  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  Mảng - array
  - trong pascal
  Pascal Code:
  1. ...
  2. var
  3.   variablename: array [startindex..endindex] of type;
  4. begin
  5.   ...
  có cận dưới là startindex, cận trên là endindex

  - trong c/c++
  type arr[n];
  có cận dưới là 0, cận trên là n - 1

  Không bàn tới tối u, người ta có thể cho thừa, đứng canh - cầm canh, ...

  Đếm, học mãi vẫn nhầm, không giống với câu nói xưa : thật như đếm
  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp
  Lúc đầu em tưởng thuật toán sai nhưng hóa ra cho chạy tới n thì bài toán trở thành 4 số. Nên cứ nghĩ 1 cấu hình nó in 3 lần.
  Cũng nhờ vậy mà được bài học nhớ đời.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,483

  trước khi nghĩ tới AI (trí tuệ nhân tạo), máy dịch hãy nghĩ đến người dịch.

  Xem #14:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp?p=922228#post922228

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn