Mình có trường hợp như này mọi người ai biết giải thích hộ mình với.
Mình có tạo 1 chương trình bằng C#, có kết nối csdl sử dụng SQLite và thư viện Epplus, và thư viện Excel.
Sau khi tạo xong, mình có tạo bộ cài bằng Advanced installer.
(mình có copy file csdl, thiet lap icon, có thêm mấy gói như .Net vào file cài)
- lần đầu mình tạo rồi cài thử trên máy mình thì chạy luôn. -> mình gừi qua máy bạn để cài thì cài xong ấn vào file chạy thì nó không chạy gì cả, nó xoay vài cái rồi im luôn.
- sau đó mình có thử tạo bộ cài tích hợp trong C# cũng ko được.
Trong khi đó ở trong project mình build vẫn chạy bình thường.
Liệu có trường hợp sai ở trong code ko. Nhưng mình thấy build nó vẫn chạy. Thật sự mình vẫn chưa hiểu rõ. Mong được giải thích ạ.
Mình cảm ơn.