Em đang có một dự án cần import thư viện SMPP.
Em đã tìm kiếm trên mạng nhưng không thấy. Anh em nào có share cho em với
Nhân tiện các bác có tài liệu chuẩn e xin tham khảo
Thân và thank mấy bác