Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: stack trong c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2018
  Bài viết
  4

  Mặc định stack trong c++

  em có code ct chuyển trung tố sang tiền tố....
  Code:
  	if (isope(token)){
  			if(ope.empty()){
  				ope.push(token);
  			}else{
  				if(prio(token) > prio(ope.top())){
  					ope.push(token);
  				}else{
  				//	while(prio(token) <= prio(ope.top())){
  							out.push_back(ope.top());
  							ope.pop();
  				//	}
  					ope.push(token);
  				}
  			}
   		}
  đây là đoạn em bị lỗi, nếu em bỏ vòng while đi thì t chạy bình thường mà để vào thì lại bị lỗi. em đoán là lỗi khi em làm việc với stack.....mọi người giải thích hộ em với ạ

  ------
  đây là toàn bộ chuơng trình của em
  Code:
  #include <iostream>
  #include <stack>
  #include <fstream>
  #include <string>
  using namespace std;
  bool isope(char a){
  	switch(a){
  		case'*':
  		case'/': 
  		case'+': 
  		case'-': return true;
  		default : return false;
  	}
  	
  }
  int prio(char a){
  	switch(a){
  		case'*':
  		case'/':return 2;
  		case'+':
  		case'-':return 1;
  		case'(': 
  		case')':return 0;
  		default: return -1;
  	}
  }
  
  
  
  int main(){
  	string nguon,out;
  	stack <char> ope;
  	int i;
  
  	ifstream file;
  		file.open("input.txt",ios::in);
  			getline(file,nguon);
  		file.close();
  	
  	cout << "xau infix: "<<nguon<<endl;
  	
  	int len=nguon.size();
  	
  	for(i=len-1;i>=0;i--){
  		char token = nguon[i];
  		if (token >= 'a' && token <= 'z' || token >='A' && token <= 'Z'){
  			out.push_back(token);
  		}
  		if (isope(token)){
  			if(ope.empty()){
  				ope.push(token);
  			}else{
  				if(prio(token) > prio(ope.top())){
  					ope.push(token);
  				}else{
  				//	while(prio(token) <= prio(ope.top())){
  							out.push_back(ope.top());
  							ope.pop();
  					}
  				//	ope.push(token);
  				}
  			}
   		}
   		if (token == ')'){
   			ope.push(token);	
  		}
  		if (token == '('){
  			while(ope.top() != ')'){
  				out.push_back(ope.top());
  				ope.pop();
  			}
  			ope.pop();
  		}
  	}	
  	while(!ope.empty()){
  		out.push_back(ope.top());
  		ope.pop();
  	}
  	cout<<endl;
  	len = out.size();
  	for(i=len-1;i>=0;i--){
  		cout << out[i] <<" ";
  	}
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dasunkid : 22-04-2018 lúc 11:24 PM. Lý do: làm rõ hơn câu hỏi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  398

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dasunkid Xem bài viết
  em có code ct chuyển trung tố sang tiền tố....
  C++ Code:
  1.     if (isope(token)){
  2.             if(ope.empty()){
  3.                 ope.push(token);
  4.             }else{
  5.                 if(prio(token) > prio(ope.top())){
  6.                     ope.push(token);
  7.                 }else{
  8.                 //  while(prio(token) <= prio(ope.top())){
  9.                             out.push_back(ope.top());
  10.                             ope.pop();
  11.                 //  }
  12.                     ope.push(token);
  13.                 }
  14.             }
  15.         }
  đây là đoạn em bị lỗi, nếu em bỏ vòng while đi thì t chạy bình thường mà để vào thì lại bị lỗi. em đoán là lỗi khi em làm việc với stack.....mọi người giải thích hộ em với ạ

  ------
  đây là toàn bộ chuơng trình của em
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <stack>
  3. #include <fstream>
  4. #include <string>
  5. using namespace std;
  6. bool isope(char a){
  7.     switch(a){
  8.         case'*':
  9.         case'/':
  10.         case'+':
  11.         case'-': return true;
  12.         default : return false;
  13.     }
  14.    
  15. }
  16. int prio(char a){
  17.     switch(a){
  18.         case'*':
  19.         case'/':return 2;
  20.         case'+':
  21.         case'-':return 1;
  22.         case'(':
  23.         case')':return 0;
  24.         default: return -1;
  25.     }
  26. }
  27.  
  28.  
  29.  
  30. int main(){
  31.     string nguon,out;
  32.     stack <char> ope;
  33.     int i;
  34.  
  35.     ifstream file;
  36.         file.open("input.txt",ios::in);
  37.             getline(file,nguon);
  38.         file.close();
  39.    
  40.     cout << "xau infix: "<<nguon<<endl;
  41.    
  42.     int len=nguon.size();
  43.    
  44.     for(i=len-1;i>=0;i--){
  45.         char token = nguon[i];
  46.         if (token >= 'a' && token <= 'z' || token >='A' && token <= 'Z'){
  47.             out.push_back(token);
  48.         }
  49.         if (isope(token)){
  50.             if(ope.empty()){
  51.                 ope.push(token);
  52.             }else{
  53.                 if(prio(token) > prio(ope.top())){
  54.                     ope.push(token);
  55.                 }else{
  56.                 //  while(prio(token) <= prio(ope.top())){
  57.                             out.push_back(ope.top());
  58.                             ope.pop();
  59.                     }
  60.                 //  ope.push(token);
  61.                 }
  62.             }
  63.         }
  64.         if (token == ')'){
  65.             ope.push(token);   
  66.         }
  67.         if (token == '('){
  68.             while(ope.top() != ')'){
  69.                 out.push_back(ope.top());
  70.                 ope.pop();
  71.             }
  72.             ope.pop();
  73.         }
  74.     }  
  75.     while(!ope.empty()){
  76.         out.push_back(ope.top());
  77.         ope.pop();
  78.     }
  79.     cout<<endl;
  80.     len = out.size();
  81.     for(i=len-1;i>=0;i--){
  82.         cout << out[i] <<" ";
  83.     }
  84. }
  Có lỗi là lỗi gì, không chạy được hay chạy được mà sai, báo lỗi cụ thể là thế nào

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn