Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: thắc mắc về code C!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định thắc mắc về code C!!

  đề bài là tìm các dãy hoán vị của tập gồm n phần tử {1,2,3,...,n} với n là số nguyên dương
  ví dụ nhập n=3 thì kết quả là: 123, 132, 213, 231, 312, 321.
  dưới đây là code của mình và kết quả nó ra là: 123, 132, 321, 210.Mọi người xem giúp mình sai chỗ nào và góp ý nhé, cảm ơn ạ.

  #include<stdio.h>
  void InDay(int a[],int n)

  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  printf("%5d",a[i]);
  printf("\n");
  }
  void HoanDoi(int &a,int &b)
  {
  int tam=a;
  a=b;
  b=tam;
  }
  void SapXepTang(int vt,int a[],int n)
  {
  for(int i=vt;i<n-1;i++)
  {
  for(int j=i+1;j<n;j++)
  {if(a[i]<a[j])
  HoanDoi(a[i],a[j]);
  }
  }
  }
  void TimDay(int a[],int n)

  {
  InDay(a,n);
  int i=n-1;
  while(1)
  {
  for(i=n-1;i>0;i--)
  {
  if(a[i-1]<a[i])
  break;
  }
  for(int j=n-1;j>=i-1;j--)
  if(a[i]>a[i-1])
  { HoanDoi(a[i],a[i-1]);
  SapXepTang(i,a,n);
  InDay(a,n);
  }

  }
  }  int main()
  {
  int a[100]={1,2,3};
  int n;
  printf("Nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  TimDay(a,n);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,658

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nhapmon123 Xem bài viết
  đề bài là tìm các dãy hoán vị của tập gồm n phần tử {1,2,3,...,n} với n là số nguyên dương
  ví dụ nhập n=3 thì kết quả là: 123, 132, 213, 231, 312, 321.
  dưới đây là code của mình và kết quả nó ra là: 123, 132, 321, 210.Mọi người xem giúp mình sai chỗ nào và góp ý nhé, cảm ơn ạ.
  ...
  1 - định dạng cho dễ đọc
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. void InDay(int a[],int n){
  3.     for(int i=0;i<n;i++)
  4.     printf("%5d",a[i]);
  5.     printf("\n");
  6. }  
  7. void HoanDoi(int &a,int &b){
  8.     int tam=a;
  9.     a=b;
  10.     b=tam;
  11. }
  12. void SapXepTang(int vt,int a[],int n){
  13.     for(int i=vt;i<n-1;i++)
  14.     {
  15.        for(int j=i+1;j<n;j++)
  16.         if(a[i]<a[j]) HoanDoi(a[i],a[j]);      
  17.     }      
  18. }
  19. void TimDay(int a[],int n){
  20.     InDay(a,n);
  21.     int i=n-1;
  22.     while(1)
  23.     {
  24.         for(i=n-1;i>0;i--)
  25.         {
  26.             if(a[i-1]<a[i]) break;
  27.         }
  28.         for(int j=n-1;j>=i-1;j--)
  29.         if(a[i]>a[i-1]){
  30.             HoanDoi(a[i],a[i-1]);
  31.             SapXepTang(i,a,n);
  32.             InDay(a,n);
  33.         }      
  34.     }
  35. }
  36.  
  37. int main(){
  38.     int a[100]={1,2,3};
  39.     int n;
  40.     printf("Nhap n:");
  41.     scanf("%d",&n);
  42.     TimDay(a,n);
  43. }
  2 - trong cviet có mả nguồn liệt kê hoán vị rồi.
  3 - viết chú thích, đọc code chán lắm, cho trình biên dịch nó đọc hay hơn

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn