Có bác nào biết code tìm kiếm trong listbox như này không:
Khi mình gõ một từ khóa vào textbox thì lập tức listbox sẽ chỉ hiển thị các item có chứa từ khóa vừa nhập và loại bỏ các item không chứa từ khóa
Và khi xóa hết từ khóa thì listbox lại hiện item như cũ

Em đang xài database access
Bác nào biết hãy chỉ giáo nhé!! Em mới học nên hơi gà :(( Thanks all