cụ tổng thống Bolivia nói sẵn sàng quay về nếu được dân yêu cầu


https://tuoitre.vn/cuu-tong-thong-bolivia-noi-san-sang-quay-ve-neu-duoc-dan-yeu-cau-2019111407450729.htm