bài tập cho 1 mảng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 26 22 21 12 15 19 16 14 8
em trình bày chạy tay trên giấy tẩy xóa rất bất tiện
anh chị nào hướng dẫn em trình bày dễ hiểu mà không phải tẩy xóa trên giấy
em cảm ơn mấy anh chị nhiều ạ