mọi người giúp em với ạ em cảm ơn mọi người nhiều lắm , đề bài nó là như thế này ạ " Viết phương trình đường cong xấp xỉ qua n điểm sử dụng cubic spline "