theo như mình nghĩ đã mất gốc thì mình nên học lại từ đầu,nhưng đã mắt công học lại từ đầu thì nên học với ng nước ngoài luôn,để mình còn luyện giao tiếp ,phản xạ,phát âm này nọ