Em là người ở tỉnh lên. Em đã học tiếng anh từ lớp 6 đến lớp 12, điểm thì không dưới 6 phẩy 5 nhưng nói thiệt em đi chơi mấy đứa bạn nghe người nước ngoài nói là không biết họ nói gì luôn. Tiếng anh chuyên nghành thì có học ở trường nhưng em có em không. Mục tiêu là sau khi ra trường phải giao tiếp được tiếng anh và thi cho được cái IELTS 7.0 ( không có kỹ năng nào dưới 7.0). Rất mong được sự chia sẻ.