Thuê người có kinh nghiệm làm hộ bài tập lớn về cây tiền tố Trie implementation trong vòng 4.5 ngày. Giá cả thương lượng