Lớp học hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn muốn tìm hiểu về PHP
Chủ đề "Làm chủ PHP OPP" trong 6h
Giảng viên đến từ doanh nghiệp
Thời gian 18h00 - 21h00 thứ 2 ngày 14 và 16/5/2018
Đăng ký ngay: https://bit.ly/2G34ijc