các tiền bối có thể cho em hỏi, em có thể dùng matlab để viết và chạy code của c không ạ?