Như tiêu đề mình cần xin lý thuyết hoặc code mẫu về Đồ thị (có hướng và vô hướng) biểu diễn bằng ma trận kề , Đồ thị (có hướng và vô hướng) biểu diễn bằng danh sách kề trong c# , vì mình mới tập học c# và đang tìm hiểu về phần này .

Mình đã seach trên google nhưng ra nhiều bài viết khá chung chung.

Bạn hoặc anh chị nào có tài liệu cho mình xin nhé . Mình cảm ơn .