xác minh vụ tàu 35111 của Trung Quốc vào Biển Đông

https://tuoitre.vn/viet-nam-theo-sat-xac-minh-vu-tau-35111-cua-trung-quoc-vao-bien-dong-20200109150929769.htm