Con gái ông Triệu Tài Vinh đứng đầu

Khai trước tòa chiều nay, các bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương đều khẳng định thí sinh Triệu Ngọc Mai, xếp đầu tiên trong thứ tự các thí sinh mà các bị cáo này được giao để nâng điểm.
Thí sinh Triệu Ngọc Mai là con gái ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, hiện là Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư.

https://thanhnien.vn/thoi-su/con-gai-ong-trieu-tai-vinh-dung-dau-trong-danh-sach-nho-nang-diem-1136942.html