Mình thấy trong diễn đàn này anh em mình ít có dịp trò truyện giao lưu với lại PM nhau quá, Nếu mà forum mà setup thêm cái SB ở diễn đàn thì lúc cần hỏi, hay xem ai co' trong diễn đàn không, nhờ vả nhau cái gì, lắm lúc mình vào trong diễn đàn muốn nhờ anh em giúp đỡ mấy cái vấn đề thì cũng khó quá. Đề nghị các bác xem sét ý kiến nhé...