Goodbye 2020Nhưng con trâu (tân sửu) cả tháng nữa mới đến nhậm chức
...
..
.