Hiện tại mình muốn học C# phần WPF,.
Anh em trong diễn đàn có ai biết chỗ đào tạo thì chỉ mình với.
Thanks