Mấy bác giải dùm em với ạ, em đọc đề vẫn không hiểu ạ
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		35052285_2010914372569817_9134128320160464896_n.png
Lần xem:	7
Size:		111.1 KB
ID:		62235
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		34822174_2010914609236460_7721102359157276672_n.png
Lần xem:	4
Size:		100.6 KB
ID:		62236
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		34985239_2010914889236432_6822868236200050688_n.png
Lần xem:	2
Size:		127.3 KB
ID:		62237