Java for Beginer là chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho các học viên chưa có kiến thức về CNTT cũng như những bạn sinh viên bị mất căn bản lập về lập trình.

Chương trình học của lớp học ĐỨC-TRÍ dành riêng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học muốn chọn học thêm dòng công nghệ chuyên sâu của Java, người đi làm muốn nâng cao kỹ năng và kiến thực đối với từng chủ đề CNTT cụ thể để áp dụng trong công việc chuyên môn (Cơ sở dữ liệu, lập trình windows, lập trình web…)

Sẽ rất hủ ích nếu bạn là:
- Người mới bắt đầu.
- Người có đam mê lập trình.
- Học sinh vừa tốt nghiệp.

1 Managing Data using MySQL
2 Markup Language & JSON
3 Object Oriented Programming Concepts
4 Application Development Fundamentals-I
5 Application Development Fundamentals-II
6 Introduction to Cloud Computing
7 Optimize Web for Search Engines
8 Project (Java)
9 Introduction to Web and Enterprise Applications
10 Web Component Development
11 Architecting Applications for the Web
12 Agile System Dev Life Cycle for Software Projects
13 Enterprise Application Development
14 Creating Services for the Web
15 Developing Mobile Applications using Android
16 Fundamentals of IoT
17 Project – JAVA EE

Các bạn ở HCM có thể liên hệ số 0984.292.847 gặp thầy Nhân.
https://www.facebook.com/vitechhoclaptrinh/