Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cách sử dụng các hàm trong C như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  16

  Post Cách sử dụng các hàm trong C như thế nào?

  6.2 Viết chương trình có sử dụng hàm thực hiện nhập một ký tự ch và một chuỗi ký tự từ bàn phím,
  cho biết có bao nhiêu ký tự ch được sử dụng trong chuỗi ký tự này.
  Yêu cầu:

  Hàm nhapsl(ch,st), thực hiện nhập một chuỗi ký tự st và một ký tự ch.
  Hàm demkytu(ch,st), thực hiện tính và trả về số lượng ký tự ch được sử dụng trong chuỗi st
  Hàm inkq(ch,x), thực hiện in lên màn hình nội dung sau:

  Có <x> ký tự <ch> được sử dụng trong chuỗi
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  void nhap(char ch, char st[])
  {
  fflush(stdin);
  printf("nhap 1 chuoi ky tu:");
  gets(st);
  printf("\nnhap 1 ky tu:");
  ch=getchar();
  }
  int demkt(char ch, char st[])
  {
  int i,kq=0;
  for (i=1; i< strlen(st);i++)
  if (st[i] == ch) /
  kq++;
  return kq;
  }
  void inkq(char ch, char st[])
  {
  printf("co %d ky tu %c duoc su dung trong chuoi",demkt(ch,st),ch);
  }
  main()
  {
  char ch;
  char st[50];
  nhap(ch,st);
  demkt(ch,st);
  inkq(ch,st);
  getch();

  }


  6.3 Viết chương trình có sử dụng hàm thực hiện in ra các số
  nguyên chẵn đầu tiên trong n số tự nhiên đầu tiên.
  Trong đó:
  - N được nhập vào từ bàn phím
  - X là số chẵn nếu: (X%2)==0 có giá trị là đúng
  Yêu cầu:
  - Hàm nhapsl(n), thực hiện việc nhập một số n nguyên
  dương
  - Hàm inkq(n), thực hiện in lên màn hình các số nguyên
  chẵn đầu tiên trong n số tự nhiên đầu tiên
  - Chương trình có thể lặp lại việc nhập số n cho đến khi bấm
  phím T thì kết thúc

  #include"stdio.h"
  #include"conio.h"
  void nhap(int *n)
  printf("nhap 1 so nguyen n=");
  scanf("%d",n);

  }

  void inkq(int n)
  {
  int i = 2;
  if(n < 0) printf("khong co so nao ca");
  else if( n== 0) printf("So chan la:%d", n);
  else
  {
  printf("So chan la:");
  while(i <= n)
  {
  if(i % 2 == 0)
  printf("%d, i);
  i = i + 2;
  }
  }
  }
  s

  main()
  {
  int n;
  clrscr;
  char c;
  do
  {
  nhap(n);
  inkq(n);
  printf("Ban co tiep tuc khong:");
  c = getchar();
  }
  while ( c != 't' && c!='T');
  getch();

  }
  __________________bài còn nhiều lỗi sai các bạn chỉ giúp

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  43

  trong hàm nhập nhap(char&ch, char[] st)
  trong hàm diemkt, cho i=0 to strlen đi bạn

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  16

  sửa chưa đúng bạn ơi con lỗi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  43

  Code:
  void nhap(char &ch, char st[])
  {
  
  printf("nhap 1 chuoi ky tu:");
  fflush(stdin);
  gets(st);
  printf("\nnhap 1 ky tu:");
  fflush(stdin);
  ch=getchar();
  }
  Sửa lại tý nè

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  43

  Sao cậu hỏi 2,3 bên dữ vậy

Các đề tài tương tự

 1. Làm Chữ chạy trên form C# như thẻ <marquee> trong HTML thế nào?
  Gửi bởi magnet241 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-04-2012, 11:55 AM
 2. In thẻ,hóa đơn từ các textbox,combobox,datetimepicker trong form C# như thế nào?
  Gửi bởi snoit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-04-2012, 03:13 PM
 3. Game Tạo Form trong suốt trong C# tựa game Thần Võ như thế nào?
  Gửi bởi tocvang_pro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-09-2011, 04:21 PM
 4. Sử lí như thế nào khi nhập rất chậm trong trình xoạn thảo trong devC
  Gửi bởi toansvcn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 10:04 PM
 5. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
  Gửi bởi elvish trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 09:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn