Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Có ai giải thích giùm em đoạn code này bị lỗi này ạ, em mới học. error: 'else' without a previous 'if' Em cảm ơn mọi người.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định Có ai giải thích giùm em đoạn code này bị lỗi này ạ, em mới học. error: 'else' without a previous 'if' Em cảm ơn mọi người.

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>

  int main()
  {
  const int max=100,min=1;
  int sobimat=0,sohientai=0,solandoan=0;
  srand(time(NULL));
  sobimat=(rand()%(max-min+1))+min;
  do
  {
  printf("Ban du doan MAY TINH CHO SO BAO NHIEU?\n");
  scanf("%d",&sohientai);
  if(sobimat>sohientai)
  printf("So bi mat lon hon so ban nhap\n");
  else if (sobimat<sohientai)
  printf("So bi mat nho hon so ban nhap\n");
  solandoan++;
  printf("So lan doan cua ban la %d\n",solandoan);
  else
  printf("Chuc mung ban da doan trung\n");
  printf("So lan doan cua ban %d lan\n", solandoan);
  }
  while(sohientai!=sobimat);
  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,340

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi HoangQT Xem bài viết
  ...
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <time.h>
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     const int max=100,min=1;
  8.     int sobimat=0,sohientai=0,solandoan=0;
  9.     srand(time(NULL));
  10.     sobimat=(rand()%(max-min+1))+min;
  11.  do
  12. {
  13.      printf("Ban du doan MAY TINH CHO SO BAO NHIEU?\n");
  14.      scanf("%d",&sohientai);
  15.      if(sobimat>sohientai)
  16.         printf("So bi mat lon hon so ban nhap\n");
  17.      else if (sobimat<sohientai)
  18.         printf("So bi mat nho hon so ban nhap\n");
  19.         solandoan++;
  20.         printf("So lan doan cua ban la %d\n",solandoan);
  21.      else
  22.         printf("Chuc mung ban da doan trung\n");
  23.         printf("So lan doan cua ban %d lan\n", solandoan);
  24. }
  25. while(sohientai!=sobimat);
  26.     return 0;
  27. }
  Cú pháp c/c++
  C Code:
  1. if (boolA){
  2.   statements
  3. }
  4. else{
  5.   statements
  6. }
  7. //=====
  8. if (boolB)
  9.   one_statement;
  10. else
  11.   one_statement;
  Xem #2:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn