Công ty Star telecom (UNITEL) - Trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tuyển dụng (làm việc tại trụ sở Công ty tại thủ đô Viêng Chăn – Lào)

LẬP TRÌNH VIÊN:
1. Số lượng: 5 vị trí
2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT loại khá trở lên
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm lập trình Java, PHP hoặc Android
- Có kiến thức cơ bản về SQL, PL/SQL
- Lợi thế:
+ Từng làm việc với database oracle
+ Từng làm việc với Framework Strut, Hibernate
+ Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng làm ngoài giờ
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tiếng anh, giao tiếp cơ bản (Tương đương TOEIC 450 trở lên)
3. Mô tả công việc
- Đánh giá, phân tích, xây dựng giải pháp tối ưu, phù hợp cho các bài toán nâng cấp, điều chỉnh trên các phần mềm thuộc mảng hỗ trợ kinh doanh viễn thông (Billing, VAS, Sale, Customer Management ...)
- Thực hiện phân tích, tìm hiểu các lỗi phát sinh, đưa ra giải pháp xử lý lỗi cho các phần mềm thuộc (Billing, VAS, Sale, Customer Management ...)
- Trực tiếp tham gia phát triển các dự án gấp, quan trọng.
- Trực tiếp lập trình các phần mềm theo các yêu cầu, giải pháp được nhận.
- Tham gia tìm lỗi, vá lỗi phát sinh.
- Phối hợp với Tester để kiểm thử phần mềm.
- Viết lại các kinh nghiệm trong quá trình xử lý lỗi lập trình.
- Hỗ trợ vận hành, kiểm tra khắc phục sự cố
- Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Lào
4. Chế độ, quyền lợi
- Lương: lên đến 2000$/tháng
- Chính sách khác: theo thỏa thuận

KIỂM THỬ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:
1. Số lượng: 2 vị trí
2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT loại khá trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kiểm thử hoặc quản lý chất lượng.
- Có kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm.
- Lợi thế:
+ Hiểu biết tốt về mô hình quản lý chất lượng
+ Từng làm việc với quy trình phần mềm Agile (Scum hoặc Kanban,..)
+ Từng làm việc với database oracle
+ Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Powerpoint
+ Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng làm ngoài giờ
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tiếng anh, giao tiếp cơ bản (Tương đương TOEIC 450 trở lên)
3. Mô tả công việc
- Kiểm tra kịch bản kiểm thử cho các yêu cầu xây dựng, nâng cấp phần mềm.
- Giám sát đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi triển khai.
- Theo dõi nền nếp sử dụng cho các phần mềm mới triển khai và phần mềm quan trọng.
- Phân loại các phản ánh lỗi, chủ trì cùng bộ phận lập trình để xử lý lỗi, lập kịch bản kiểm thử lại lỗi.
- Trực tiếp lập kịch bản kiểm thử cho các yêu cầu nâng cấp phần mềm được nhận.
- Trực tiếp thực hiện kiểm thử chất lượng, hiệu năng phần mềm.
- Thực hiện viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các thay đổi phần mềm.
- Tham gia đào tạo người dùng.
- Viết lại các kinh nghiệm, tri thức khi kiểm thử, và xử lý lỗi
- Tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó.
- Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Lào
4. Chế độ, quyền lợi
- Lương: lên đến 2000$/tháng
- Chính sách khác: theo thỏa thuận
Liên hệ:
- Gửi CV thông qua email tới địa chỉ: sonbuicong@gmail.com hoặc skype: sonbuicong
- Phỏng Vấn trực tiếp thông qua Skype