Chị hai cho tiền mua mà không biết ip8 plus với ipX loại nào dùng được hơn. Thích ipX mà chị nói chị dùng ipX chán lắm, mua ip 8 plus đi. Giờ không biết sao, hè này ẵm 1 em mà rối quá.