Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sự khác nhau giữa hai bản code về 2 vòng lặp lồng nhau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định Sự khác nhau giữa hai bản code về 2 vòng lặp lồng nhau

  Em chào mọi người, hiện tại e có bài tập có nội dung như sau:Viết chuơng trình để hiển thị pyramid ngược và có được 2 cách giải, 1 là của bạn, 2 là e tìm trên mạng.
  Hiện tại, e thử cả 2 cách đều đúng nhưng có điều là điện kiện của j đang khác nhau. Mong anh chị check giúp e là bản nào tối ưu và đúng hơn ạ!
  Em cảm ơn nhiều!

  #include<stdio.h>

  int main()
  {
  int i,j,n;

  printf("Nhap pham vi: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++) {
  for(j=1;j<=2*n-1;j++)
  {
  if(j <i ){
  printf(" ");
  }
  if (j>=i && j<= 2*n-i){
  printf("%d",i%10);
  }
  }

  printf("\n");
  }


  return(0);
  }  Và:


  #include <stdio.h>

  int main(void)
  {

  int i, j, n;

  printf("Creat opisite pyramid\n");
  printf("How many: ");
  scanf("%d", &n);

  for (i = 1; i <= n; i++){
  for (j = 1; j <= i-1; j++){
  putchar(' ');
  }
  for (j = 1; j <= 2 * (n - i) + 1; j++){
  printf("%d", i % 10);
  }
  puts("");
  }

  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,236

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Hare Taiyo Xem bài viết
  Em chào mọi người, hiện tại e có bài tập có nội dung như sau:Viết chuơng trình để hiển thị pyramid ngược và có được 2 cách giải, 1 là của bạn, 2 là e tìm trên mạng.
  Hiện tại, e thử cả 2 cách đều đúng nhưng có điều là điện kiện của j đang khác nhau. Mong anh chị check giúp e là bản nào tối ưu và đúng hơn ạ!
  Em cảm ơn nhiều!
  ...
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2.  
  3. int main(){  
  4.     int i,j,n;  
  5.      
  6.     printf("Nhap pham vi: ");  
  7.     scanf("%d",&n);  
  8.     for(i=1;i<=n;i++)  {  
  9.         for(j=1;j<=2*n-1;j++)  
  10.         {  
  11.             if(j <i ){
  12.                 printf(" ");
  13.             }
  14.             if (j>=i && j<= 2*n-i){
  15.                 printf("%d",i%10);
  16.             }
  17.         }  
  18.        
  19.         printf("\n");  
  20.     }
  21.     return(0);  
  22. }
  Và:

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main(void){
  4.  int i, j, n;
  5.  printf("Creat opisite pyramid\n");
  6.  printf("How many: ");
  7.  scanf("%d", &n);
  8.  
  9.  for (i = 1; i <= n; i++){
  10.   for (j = 1; j <= i-1; j++){
  11.    putchar(' ');
  12.   }
  13.   for (j = 1; j <= 2 * (n - i) + 1; j++){
  14.    printf("%d", i % 10);
  15.   }
  16.   puts("");
  17.  }
  18.  return 0;
  19. }

  Chưa đủ sức thì tạm ước lượng bằng thời gian chạy của CT:
  C Code:
  1.     //...
  2.         time_t tg; time(&tg);
  3.     //...
  4.         time_t end; time(&end);
  5.         double ss = difftime(end, tg);
  6.         printf("\nRuntime %.f seconds\n", ss);

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn