In tiền cũng lỗ
Nhà máy In tiền quốc gia công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng và sự sụt giảm của nhiều hạng mục tài chính khác. Kết quả này trái ngược so với năm tài chính 2018


https://tuoitre.vn/vi-sao-nha-may-in-tien-quoc-gia-lo-11-2-ti-dong-20190817133012908.htm