Tối u

Cho nước sông Hồng vào hồ Tây, sau đó xả vào sông Tô Lịch để làm sạch "dòng sông chết" này là phương án được lãnh đạo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho là rẻ và tối ưu nhất.

https://thanhnien.vn/thoi-su/dung-nuoc-song-hong-de-lam-sach-song-to-lich-la-re-nhat-toi-uu-nhat-1114293.html