Mình bên công ty Dây cáp điện cần tìm người làm công việc sau(Có thể làm fulltime hoặc part time tại công ty mình)
Mình muốn xây dựng website quản lý kinh doanh gồm các phân hệ sau:
1. Phân hệ quản lý nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng
- thêm, sửa, xóa
- Cho phép các đối tượng đăng nhập để xem các thông tin theo từng đối tượng
2. Phân hệ nhập hàng, bán hàng.
- thêm sửa xóa form bán hàng, mua hàng
- Tạo form nhập liệu danh sách hàng hóa như excel (hiện tại mình dùng thư viện handsontable)
3. Phân hệ báo cáo
Truy vấn dư liệu ra doanh thu, lãi dòng, công nợ … cụ thể sẽ phát triển theo thời gian và các thông tư bộ tài chính ban hành. Vì các mẫu này thay đổi liên tục
Yêu cầu:
1. Công nghệ:

- Asp.net MVC
- CSDL: SQL Server, hoặc SQL Compact, Sql Local
- Kiểu lập trình tương tác CSDL: Entity Code First
2. Code: Có tính đóng gói và kế thừa. Có thể mở rộng các phân hệ khi công ty phát triển quản lý giai đoạn 2 như .
Các phiếu duyệt lệnh thu, chi, chuyển khoản, giao nhận hàng … cho các thành viên tương ứng đều thực hiện thông qua duyệt lệnh điện tư trên website
Ghi chú: Các phân hệ mình đã có mẫu phân tích hệ thông, mẫu lớp đối tượng và CSDL tương ứng. Mình đã code cơ bản hoàn thành. Chỉ còn các mục fix kiểm tra dữ liệu nhập, hay design lại giao diện hay cách nhập liệu cho hợp lý.
Mình sẽ bàn giao code và yêu cầu code theo mẫu của mình. Hoặc các bạn có thể design theo cách riêng nếu thấy code của mình chưa được tổ chức tối ưu.
Nói chung web bên mình đơn giản chỉ là quản lý User, Đơn hàng. Yêu cầu nhập liệu bằng thư viện handsontable như Excel
Các mục báo cáo bên mình làm đơn giản hơn các phần mềm kế toán, chỉ phục vụ mục đích quản lý tại công ty mình
Giá cả thỏa thuận, nếu hợp lý có thể làm luôn giai đoạn 2.
Do mình không nghe SĐT lạ nên các bạn có thể liên hệ với mình qua các hình thức sau: mình cần gấp nên sẽ hàng ngày theo dõi topic trong 1 tuần, ko tìm được mình sẽ tìm ở kênh khác
1. PM lại thông tin liên hệ các bạn bên dưới topic, mình sẽ gọi lại ngay trong ngày
2. Inbox tin nhắn riêng
3. Email lại cho mình: billsangvn@gmail.com

Cảm ơn mọi người đã đọc tin