Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Thuật toán BFS viết bằng C++, code không chạy được?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  3

  Mặc định Thuật toán BFS viết bằng C++, code không chạy được?

  Ai giúp em viết code Thuật toán tìm kiếm BFS với. Em viết rồi nhưng ko chạy được.

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. #include <fstream>
  4. #include <queue>
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. typedef queue<int> Queue;
  9.  
  10. ///////////////////////////////////////////////////////////
  11. // nhap graph tu file du lieu
  12. void InitGraph(int ** &A, int* & Trace,int &n, int &m, int& src, int& dest, char* file_name)
  13. {
  14.     int u,v;
  15.  
  16.     ifstream    fin(file_name);
  17.     if(!fin)
  18.     {
  19.         cout << "Khong mo duoc file du lieu!" << endl;
  20.         return;
  21.     }
  22.     else
  23.     {
  24.         // doc gia tri  : n dinh va m canh tu file du lieu
  25.         //              : src la dinh nguon, dest la dich
  26.         fin >> n >> m >> src >> dest;
  27.  
  28.         // cap phat bo nho cho cac dinh trung gian di qua
  29.         Trace   =   new int[n];
  30.         for(int i = 0; i < n; i++)
  31.             Trace[i]    =   -1;
  32.  
  33.         Trace[src] = -2;
  34.  
  35.         // cap phat bo nho cho ma tran ke
  36.         A   =   new (int*[n]);
  37.         for(int i = 0; i < n; i++)
  38.             A[i]    =   new int[n];
  39.  
  40.         // khoi tao ma tran ke cac dinh bang 0
  41.         for(int i = 0; i < n; i++)
  42.             for(int j = 0; j < n; j++)
  43.                 A[i][j] =   0;
  44.  
  45.         // doc va gan gia tri cho cac canh trong graph
  46.         for(int i = 0; i < m; i++)
  47.         {
  48.             fin >> u >> v;
  49.             A[u][v] =   1;
  50.             A[v][u] =   1;
  51.         }
  52.     }
  53.     fin.close();
  54. }
  55. /////////////////////////////////////////////////////////////
  56. // thuat toan khong de quy Breadth First Search duyet graph bat dau tu 1 dinh src
  57. // phien ban nay dung lop QUEUE co san trong thu vien STL
  58. void BFS(int **A, int *& Trace, int n, int src)
  59. {
  60.     Queue   Q;
  61.     int u,v;
  62.  
  63.     Q.push(src);
  64.     do
  65.     {
  66.         u   =   Q.front();
  67.         Q.pop();
  68.  
  69.         for(v = 0; v < n; v++)
  70.         {
  71.             if(A[u][v] && Trace[v] == -1)
  72.             {
  73.                 Q.push(v);
  74.                 Trace[v]    =   u;
  75.             }
  76.         }
  77.     }
  78.     while (!Q.empty());
  79. }
  80. /////////////////////////////////////////////////////////////
  81. // thuat toan khong de quy Breadth First Search duyet graph bat dau tu 1 dinh src
  82. // phien ban nay khong dung lop QUEUE co san trong thu vien STL
  83. void BFS2(int **A, int *& Trace, int n, int src)
  84. {
  85.     int *que    =   new int[n];
  86.     int W, R; // W : chi so se ghi them; R : chi so de doc tu que
  87.     int u,v;
  88.  
  89.     W = R = -1;
  90.  
  91.     W   =   W+1;
  92.     que[W%n]    =   src;
  93.     do
  94.     {
  95.         R   =   (R+1);
  96.         u   =   que[R%n];
  97.        
  98.         for(v = 0; v < n; v++)
  99.         {
  100.             if(A[u][v] && Trace[v] == -1)
  101.             {
  102.                 W   =   W+1;
  103.                 que[W%n]    =   v;
  104.                 Trace[v]    =   u;
  105.             }
  106.         }
  107.     }
  108.     while (R < W);
  109. }
  110. /////////////////////////////////////////////////////////////
  111. // xac dinh duong di tu src den dest
  112. void PrintPath(int **A, int *Trace, int n, int src, int dest)
  113. {
  114.     if(Trace[dest] == -1)
  115.         cout << "Khong co duong di tu " << src << " den " << dest << endl;
  116.     else
  117.     {
  118.         cout << "Duong di tu " << src << " den " << dest << " : " << endl;
  119.         while(dest != src)
  120.         {
  121.             cout << dest << " <-- ";
  122.             dest    =   Trace[dest];
  123.         }
  124.         cout << src << endl;
  125.     }
  126. }
  127. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  128. void main()
  129. {
  130.     int **A, *Trace, m,n,src,dest;
  131.  
  132.     InitGraph(A,Trace,n,m,src,dest,"Data.in");
  133.     BFS2(A,Trace,n,src);
  134.     PrintPath(A,Trace,n,src,dest);
  135. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Tớ sẽ gởi lên cho cậu sau. Vấn đề là cậu phải nắm bắt được ý tưởng chính của nó để tự viết cho riêng mình. Ok

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917


Các đề tài tương tự

 1. Xin code thuật toán dijkstra viết bằng C#
  Gửi bởi duonggadget trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-03-2012, 08:22 PM
 2. Bài tập C++ Em viết code này nhưng những lỗi báo em sửa oy thì vẫn không chạy được
  Gửi bởi minhthanh_vfu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 10:46 PM
 3. Code bài toán n Hậu viết bằng C++. Chương trình không chạy nếu n > 14?
  Gửi bởi we004338 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-09-2011, 10:52 PM
 4. code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này
  Gửi bởi ruacon_206 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-04-2011, 02:27 PM
 5. Code kiểm 3 đỉnh thuộc tam giác viết bằng C. Kiểm tra giúp mình thuật toán với?
  Gửi bởi luannguyenit trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-08-2010, 01:32 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn