Mình cần tìm người code hộ jsf struts,servlet,web service vs web and enterprise app qua teamviewer vào ngày 26/7,đề ko biết trước,đề tương đối dễ,mỗi môn làm trong 1h