Chào moị người, hiện tại mình đang tìm hiểu geckofx, mình muốn dùng Redirecting trong geckoWebBrowser thì phải làm như thế nào ạ. tham khảo hình bên dưới, cảm ơn mọi người.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		gecko.jpg
Lần xem:	1
Size:		48.8 KB
ID:		63380