Mình dùng sử dụng Postgresql, khi insert dữ liệu tiếng việt vào table thì lỗi font,
Trong MSSQL thì thêm N đằng trước, còn trong Postgresql thì phải làm thế nào ạ?
Mình dùng vitual studio 2010, cám ơn mọi người trước